Jdi na obsah Jdi na menu

Jihlavské Alternativy-JiAlt, ustanovující schůzka

 Zápis

  z ustavující schůzky občanského fóra Jihlavské Alternativy dne 19.2.2012 v Jihlavě.

  První příznivci :

  • Občanské struktury

-Hnutí za Přímou Demokracii zastoupené Vítězslavem Krejčím

- Odhodlaní.cz zastoupeni Vladimírem Prokešem

- Skutečná Demokracie Teď zastoupená Kamilem Rydlo

- Společenství Práce a Solidarity zastoupené MVDr Boženou  Kremláčkovou         

- Spolupráce ZAVYSOČINU zastoupené Any Emily Dark

- Piráti pirátská strana zastoupuje Janen Widerledner

  • Občané a podnikatelé – Ing. Pavel Šlechtický, Jan Widerledner, Ing. Ladislav Zadražil, Jiří Zrna

  Spolupráce :

  • Fórum Alternativ  (p. Sedláčková)
  • Odbory: Bosch, Kronospan

obrazek-1.jpg

Program: 1. pravidla vzájemné komunikace : 

Jihlavské Alternativy

Nemáme ambice na vznik registrovaného hnutí, proto jsou fórem pro vzájemnou komunikaci, součinnost a koordinaci alternativních demokratických občanských uskupení, iniciativ  a občanů na území města Jihlavy.

Pravidla a rámec činnosti

Jihlavské Alternativy jsou novým fórem pro vzájemnou komunikaci, informovanost,

součinnost a koordinaci alternativních demokratických občanských hnutí, iniciativ,

spolků, sdružení a občanů na území města Jihlavy.

Mapování názorů a forem hnutí i iniciativ.

Zapojit se mohou i občané, a to jak samostatně tak i zastupující neregistrovaná hnutí, iniciativy či spolky.

Zprávy, informace a aktuality z Jihlavského regionu.

 

Pravidla, přijatá dne 19. února 2012

 

1)Rovnost: zákaz majorizace či hegemonizace fóra, zachovat suverenitu jednotlivých subjektů, vzájemná tolerance a slušnost. Vyloučeny jsou pouze rasistické a xenofobní názory, či vzájemné „kádrování“ a urážky. Vše ostatní může být předmětem demokratické diskuze.

2)Pravidla debaty a diskuze

·       řídící schůze má právo udělovat a odnímat slovo, bez jeho pokynu nikdo nepromluví

·       Jsou vyloučeny přednesy vyjmenované v předchozím odstavci

·       Každý přípustný názor je vpuštěn do diskuze a vyslechnut bez pohrdlivých připomínek či gest.

·       Každý je oprávněn předložit návrh společného usnesení  či jiného opatření

·       O zásadních společných tématech nebo procedurálních opatřeních se hlasuje, a rozhoduje většina přítomných, výsledky jsou uvedeny v zápise.

·       Zápis je pořizován vždy, je rozeslán ke schválení všem přítomným. Každý účastník má právo požadovat opravu zápisu, pokud ho podpoří alespoň další dva účastníci diskuze.

·       Konečná verze zápisu je rozeslána všem členským strukturám.

3)Veškeré členské občanské struktury by měly dle svých možností přispět druhým svou pomocí při jejich veřejných vystoupeních a akcích, naplňujících cíle fóra. Za tím účelem aby každá struktura měla včas všechny ostatní o svém záměru informovat.

 

Solidaritu, ne konkurenci!

 

4)Každá členská občanská struktura je oprávněna své požadavky, priority a cíle nezahrnuté do společného usilování svobodně prosazovat mimo ně.

5)Náš vztah k politickým stranám je spíš kritický. Nebráníme se však účasti jednotlivých jejich členů na společné činnosti fóra, pokud se nesnaží o zneužití fóra ve prospěch    mocenské politiky svojí strany. Případná spolupráce s politickou stranou na jasně vymezených cílech je možná pouze na naprosto rovnoprávném principu!

 

Vstupní text do diskuze se zdůvodněním jednotlivých bodů  je v příloze

 

 2.Komunikační nástroje:

Dohodnuto, že Vladimír Prokeš ve spolupráci s Janem Wiedlendnerem navrhne systém internetové komunikace

 

3.    Oznámení akce: Kamil Rydlo oznámil přítomným akci SDT – Pražské jaro, dne 28.4.2012 , požádal o její propagaci mezi veřejností a pozval členy JA. Další podrobnosti na příští schůzce.

4.    Přizvání k činnosti dalších demokratických občanských struktur a jednotlivců: dohodnuto, že každý z účastníků se pokusí zjistit, které další občanské struktury, korespondující s našimi cíli, působí v Jihlavě, a nabídne jim spolupráci buď sám, nebo prostřednictvím koordinátora, Vl. Prokeše (mailovou pozvánku navrhne Kamil Rydlo) Současně budou přizvány odborové organizace.

5.    Spolupráce a pozvánka odborům na schůzku za FA – projednání podpory.

6.    Příští schůzka:

- 11.3.2012 v restauraci Guesto v 15 hodin.
          - 6.4.2012 v restauraci Guesto v 16 hodin.